Hideyoshi   teamestere


 
hideyoshi

sen no rikyu

Toyotomi Hideyoshi, Japán egyesítője - bélyegen Sen no Rikyû -1595 Az Urasenke tulajdonában lévő tekercs

 

1582-ben Nobunaga, tábornokait, köztük Akechi Mitsuhidet új arcvonal megnyitásával bízta meg. Mitsuhide, a mellőzött, partvonalra tett hadvezér azonban elhatározta, hogy saját kezébe ragadja a kezdeményezést, meglepetésszerűen visszafordult Kyotóba és megtámadta Nobunagát. Mivel a legfőb hadúr az általa őrzött terület közepén, biztonságban tudhatta magát, csak kislétszámú csapatok védték, így a lázadó könnyűszerrel győzhette le csapatait. Nobunagának csupán annyi szabadsága maradt, hogy önkezével vessen véget életének Tenshô 10 éve (1582) hatodik havának második napjától Nobunaga hatalma a levegőben lógott, amit a parasztfiúból lett tábornok Toyotomi Hideyoshi használt ki gyors helyzetfelismeréssel, bosszút állt a gyilkosokon és rövid, de erőszakos hadjáratokon ismertette el hatalmát a többi daimyoval.

A teamesterek már ezt megelőzen is szoros kapcsolatban álltak az új hadúrral. Rikyû 1579. 4.havának 22. napján egy Hideyoshitól kapott kerámia teatartót használt egy szertartásán, míg Hideyoshi egy Rikyûtól kapott vízforralóval vezetett egy másikat. 1584-ben már Kyoto és Sakai összes jelentős teamestere, szám szerint nyolc*, köztük Rikyû két fia Hideyoshi szolgálatában állt. Hideyoshi Nobunaga hatalmát rendkívüli ambícióval és ha kellett véres eszközökkel tovább növelte, mígnem hatalma csúcspontján sokszáz év után minden daimyô behódolt előtte és a határvidéket is beleértve gyakorlatilag egyesítette Japánt. Ahogy hatalma nőtt, változtak címei (legmagasabb a kampaku, azaz a Régens volt) és vele párhuzamosan nőtt a tea-diplomáciai testületben egyre inkább vezető szerepet betöltő Rikyû befolyása is.
 

 

 

Teamester és diplomata


   Ôtomo Sôrin a részben portugál jezsuiták befolyása alatt álló Kyushu szigetének daimyôja írja le, hogyan vonta félre Rikyû egy Hidayoshi féltestvérével, Hidenagával átmulatott este után és mintegy négyszemközt a következő tanácsokat adta neki:

„Vegye úgy, mintha mi sem történt volna, mindig szem előtt fogom tattani az Ön érdekeit, így hát ne aggódjon. Ha magánügyben van szüksége segítségre, csak keresse Sôekit, ha közügyről van szó, akkor hozzám forduljon. Semmi rossz nem történhet Önnel.”

 

Sôrin a továbbiakban így összegzi a látogatást:

„….Bármit elérhetünk, de nagyon óvatosan kell eljárnunk. Leírhatatlan az a segítség, amit Rikyûtól kaptunk, sosem szabad elfelejtenünk, amit értünk tett. Amennyire belelátok a dolgokba, Rikyû az az egyetlen személy, aki érdemlegesen beszélhet a Régenssel. Életbevágó, hogy óvatosak legyünk és még véletlenül se bántsuk meg Hidenagát, vagy Rikyût….”


Az a tény, hogy Rikyû fogadott és vér szerinti fia is Hideyoshi udvarában szolgált teamesterként is azt mutatja, hogy befolyása nagy volt. Nem elhanyagolható, hogy Hideyoshi Rikyû "szeme előtt", hosszú évek alatt növelte befolyását és hatalmát. A Régens, bár Őkegyelmességének szólíttatott, mindvégig a teamester tanítványa maradt.


 


Az évtized közepére Rikyû lett a Régens első számú teamestere. Ekkor költözött Sakaiból Kyotóba, ahol a Daitokuji templom kapujával szemközti házban lakott és építette fel saját teaházát, amit ma Fushin'an néven ismerünk.
A Fushin'an név egy zen szólásból származik : "'Fushin hana hiraku konnichi no haru" (Egyszerre csak, valami titok folytán, kinyíltak a virágok. Ma beköszöntött a tavasz) A Fushin a titokzatosság egyúttal az emberi elmét felülmúló, de a háttérben meghűzódó természet ereje, szelleme. Fushin'an a teamester sok-sok éven át továbadott teaháza, az Omotosenke teaiskola székhelye (maga az Omotosenke)

golden tearoom

    Hideyoshi hordozható aranyozott teaszobája - rekonstrukció MOA Művészeti Múzeum - Atami - Shizuoka


 

A chanoyu aranykorszakában két esemény emelte Rikyû teáját az elképzelhető legnagyobb rangra. Az egyik Tenshô 13 éve (1585) tizedik havának 7. napján tartott ún. Kinri avagy Kinchû Chakai (császári tea fogadás). Ezt megelőzte egy Nobunagára emlékező teaszertartás, míg maga a Kinri tulajdonképpen Hideyoshi kampaku beiktatási ünnepsége volt. Ezen a napon Hideyoshi a Kígyó Órájában (10 óra körül) látogatást tett a Császári Palotában és először egy szaké szertartást vezetett le Ôgimachi császárral, először a lakóhelységekben, később az udvari hivatalnokokkal közösen. Ezt követően a nagy fogadó csarnokban Hideyoshi személyesen készített teát Őfelségének a Császárnak, a Császárnénak és négy másik előkelőségnek. Rikyû eközben egy másik helységben várakozott, majd Őfelsége távoztával ő készített teát a jelenlévő arisztokratáknak és napnyugtáig szórakoztatta őket. Hideyoshi a következő év elején újra visszatért a palotába és hordozható, arannyal futtatott teaházából szolgálta fel a teát. Rikyû presztízse, hírneve ekkor volt a legnagyobb, egész Japánban ismerték és bár a háttérben állt 62 évesen igen nagy tekintélyű ember volt.

 

A másik esemény 1587-ben a Nagy Kitano Tea party volt, amiről külön szólunk ezen a weboldalon. Itt és most csak annyit, hogy a Nagy Kitano Tea(party) (Kitano Ô-chanoyu) egy Hideyoshi által meghirdetett és megtartott teatalálkozó volt, amit hivatalosan a kyotói Jurakudai Kastélyának megünneplésére szervezett a Shimazu klán leigázására tett hadjáratáról győzedelmesen visszatérve.. Igazi szándéka minden valószínűség szerint az volt, hogy nagyszabású kiállítást rendezzen a teával kapcsolatban összegyűjtött kincseinek. Az eseményen mindenki saját teájával és teaeszközeivel vehetett részt szabadon, maga a Régens pedig három hordozható teaházával vonult ki (köztük az arany teaszobával) és bárki betérőt megvendégelt egy teával. (már amennyiben szerencséje volt, mert a jelentkezők között sorshúzás döntötte el, hogy Rikyûtól, a nagyúrtól, vagy másik két teamestertől kap teát. (Bárcsak ott lehettünk volna!) Végül több, mint ezer résztvevő teaház kínálta a teáit egy hétig, Rikyûnak pedig ez volt hivatalos és széleskörű elismertségének legnagyobb megerősítése.


De mit tudott ez az ember, amiért a leghatalmasabb urak a késő középkor véres háborúi közepette szellemi vezérükül választották?

 

* A különböző listák összesen a következő személyeket sorolják fel hivatalos teamesterekként: Tanaka Sôeki (Rikyu), Imai Sôkyû (Takeno Jôô fogadott fia), Tsuda Sôgyû, Yamanoue Sôji, Imai Sôkun, Zeniya Sôtitsu, Jû Sôho, Sumiyoshiya Sômu, Mozuya Sôan, Sen Dôan (Rikyu fia)

 

 

 

 

 
Ugrás az oldal tetejére